logo

Civilná ochrana

Projekty

Civilná ochrana

Koordinátor projektu: Jana Ernestová
playing_wally_ball_boy
infrasstructure_image_2
infrasstructure_image_1
infrasstructure_image_3
infrasstructure_image_4

Cieľ projektu:

Cieľom je poskytnúť základné a aktuálne informácie k predchádzaniu, prípadne úspešnému zdolávaniu výnimočných situácií a pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.

Profil absolventa:

Aktivity projektu CO v MŠ:

Projekt Civilná ochrana je vypracovaný pre vnútorné potreby materskej školy a v celom znení je k nahliadnutiu u koordinátorky projektu.

Vzdelávacie oblasti: