logo

Svety poznania

Milé deti, milí rodičia,

cesta za poznaním a získavaním skúseností je mnohokrát náročná, kľukatá a plná prekážok. Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých.

Našou snahou je napomáhať tomu, aby každé dieťa v materskej škole prospievalo, dobre sa cítilo, naučilo sa potrebným a užitočným zručnostiam a poznatkom a aby vo svojom rozvoji dosiahlo maximum svojich možností.

Na základe týchto skutočností a vychádzajúc z myšlienky: „ Čo je videné, to sa lepšie zapamätá“, sme v priestoroch materskej školy vytvorili „svety“, kde majú deti možnosť pomocou obrázkového materiálu a vecí spoznávať okolitý svet.

Ako napovedá aj názov nášho  školského vzdelávacieho programu „ Vláčikom okolo sveta“ , ktorý vychádza zo záujmov detí zo spontánneho bádania, skúmania, získavania skúseností na trojročnej ceste škôlkárskym vláčikom Ďorockáčikom,  sa prevezieme týmito svetmi:
Ide, ide vláčik, ide ide vlak,
ide Ďorockáčik, poďte nasadať.
Do sveta si vyrazíme, nové veci objavíme,
ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.
content-image-pencil-writes-alphabets
Rozprávkový strom

Rozprávkový svet

Kde bolo, tam bolo uprostred škôlky stojí zázračný rozprávkový strom, ktorý v sebe ukrýva rozprávky a rozprávkové bytosti. Pod ním deti objavujú krásu rozprávok prepojenú s environmentálnym svetom. Poznávajú rozprávkové postavičky zo známych rozprávok- Snehulienka, Červená Čiapočka, O pampúšikovi, Medovníková chalúpka......

Environmentálny svet

„ Aby voňal celý svet, opatruj Zem ako kvet“, kúsok prírody sme vniesli aj do interiéru MŠ, vytvorili sme kútik s fontánou a so zvieratkami, venujeme sa téme liečivých rastlín, rastlinnej a živočíšnej ríše, vhodnému a nevhodnému správaniu sa v prírode, kolobehu vody v prírode, ročným obdobiam, vesmíru a dôležitosti separovaného zberu a ochrany životného prostredia vo vzťahu k prírode. Na dvore sme zriadili zelenú triedu „ Záhradku u trpaslíka“ kde deti sadia, starajú sa o rastlinky, bádajú a získavajú praktické zručnosti.
Recyklo hry
Environmentálny svet
Ročné obdobia
Previous slide
Next slide
Strom mieru
Kolobeh duševného zdravia
Spoločenská miestnosť
Previous slide
Next slide

Prosociálny a multikultúrny svet

Vieš ako sa máš správať ku kamarátovi ? Vieš sa podeliť? Vieš sa upokojiť ? Poznáš čarovné slovíčka? To všetko sa naučíme so Zippim, s Kozmom a v projekte Druhý krok. „ Na zemi sú deti, Zem vesmírom letí“, spieva sa v piesni. Každé dieťa je iné, ale každé jedno je pre tento svet dôležité. A pre každé dieťa je dôležité žiť na svete v MIERI. Vieš čo je mier? Život bez strachu, v tolerancii, v priateľstve, v rôznorodosti, v rovnováhe, v komunikácii, s otvoreným srdiečkom.

Dopravný svet

S Pozorkom sa vyberieme do sveta dopravy, pomocou obrázkov sa oboznámime s dopravnými prostriedkami, ktoré sa pohybujú na ceste, koľajniciach, vode, vo vzduchu, s dopravnými značkami pre chodcov a cyklistov, oboznámime sa s bezpečnou jazdou na križovatke a správaním sa na ceste. Všetko si môžete vyskúšať na dopravnom ihrisku na školskom dvore.
Dopravné ihrisko
Dopravný svet
Dopravné značky
Previous slide
Next slide
Pyramída zdravej výživy
Zdravý tanierik
Previous slide
Next slide

Svet zdravia

Viete, že ovocie a zelenina nám pomáha brániť sa voči rôznym chorobám? My ťa naučíme vyskladať si svoj „zdravý tanierik“, v našej jedálni vám tety kuchárky navaria chutné a zdravé jedlá. Ponúkneme ťa každý deň čerstvým ovocím a zeleninou a chutným ovocným alebo bylinkovým čajom. Svoje zdravie si môžeš utužiť v školskej saune.

Svet pohybu

Cvičíme, cvičíme denne aspoň chvíľu... Kde? V našej telocvični, môžete cvičiť na rebrinách, kruhoch, šikmej ploche, cvičiť s rôznym náčiním, precvičovať si správnu klenbu chodidiel, posilňovať na detských posilňovacích zariadeniach a pred veľkým zrkadlom, si skontrolovať správne a presné prevedenie cvikov a tanečných pohybov. Na školskom dvore máme pre vás pripravené na cvičenie a športovanie multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko a prekážkovú dráhu.
Multifunkčné ihrisko
Telocvičňa
Zdravé nôžky
Previous slide
Next slide
Folklórny kútik
Folklórny kútik
Previous slide
Next slide

Regionálny a folklórny svet

Poznáš svoju vlasť, mesto a tradície? Pozývame ťa na výlet s vláčikom Ďorockáčikom po našom Slovensku spoznávať mestá, rieky, pamiatky, rastliny, hrady, živočíchy, jedlá, osobnosti. Nazrieme aj do histórie aj súčasnosti nášho mesta, spoznáme našu vlajku, erb a znak mesta. Zavítame aj na salaš k dvom valachom Kubkovi a Maťkovi vo folklórnom kútiku.

Hudobný svet

My sme malí muzikanti, my vieme aj pekne hrať, na bubienok zabubnovať, na husličky fidlovať “. Staň sa aj ty malým muzikantom, vyskúšaj si triangel paličky, činelky, zvončeky, kalimbu, bubienok, tamburínu, kastanely a rumbagule. Pani učiteľky ti zahrajú na klavíri, elektrickom piane, harmonike či flaute. Naučíme sa veľa piesní a tančekov. Zažijeme spolu kopec zábavy!
Hudobný svet
Predškolský svet
Digitálny svet
Previous slide
Next slide

Predškolský svet

V tomto svete sa oboznámiš s písmenami, naučíš napísať si svoje meno, rozlišovať farby, tvary, čísla, naučíš sa správne sedieť a držať ceruzku, maľovať, kresliť, lepiť a strihať. Oboznámiš sa s rozprávkami, básničkami, rečňovankami, budeš vedieť konštruovať, ovládať digitálne hračky, tvoriť a bádať.

Na konci tejto trojročnej cesty sa vláčik dostane do „Stanice absolventov“, konečná vystupovať !

Môžeš sa vydať na ďalšiu cestu, ktorá bude dlhšia – je to cesta do základnej školy.

Tak milí rodičia: „ Posaďte svoje dieťa na náš vlak, ktorý má ten správny smer“

Ak vstúpiš do tejto škôlky si ľúbený, rešpektovaný, si objaviteľom, priateľom, si dôležitý a dôvod prečo sme tu.


Tvoje pani učiteľky