logo

O nás

Naša MŠ

O našej materskej škole

Naša materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania, umožňuje aj individuálne vzdelávanie.

Od roku 2002 sme MŠ s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Nové Zámky. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.
MŠ je 7 triedna s kapacitou 172 detí. Každá trieda je označená logom zvieratka. Deti sú zadelené do tried podľa veku. Triedy sú vybavené novým, moderným nábytkom, učebnými pomôckami, interaktívnou technikou, hračkami, ktoré každoročne dopĺňame.

Ku každej triede patrí spálňa, umyváreň, šatňa, ktoré sú nanovo zrekonštruované a modernizované kvalitným nábytkom, rešpektujúcim hygienické a vekové osobitosti detí.
MŠ je vybavená veľkou spoločenskou miestnosťou, ktorá sa využíva ako hudobná a bábkarská sieň. V nej sa nachádza aj učiteľská a detská knižnica. Deti sa stravujú v priestrannej jedálni, strava je pripravovaná priamo v kuchyni našej MŠ.

V budove MŠ nájdete aj logopedickú miestnosť, Montessori dielničku, kreatívnu miestnosť, saunu s bazénom a odpočivárňou a telocvičňu, ktorá je vybavená farebným molitanovým hradom, drevenými rebrinami, šikmou plochou, fit loptami a množstvom telocvičného náradia a náčinia k rôznym pohybovým aktivitám detí.

V sklade pomôcok je dostatok moderných učebných a didaktických pomôcok, audiovizuálnej a didaktickej techniky každoročne doplnených.

Budova MŠ je umiestnená  uprostred sídliska. Okolo celej budovy je priestranný, oplotený školský dvor s dopravným ihriskom, multifunkčným a futbalovým ihriskom, prekážkovou dráhou, pieskoviskami, veľkými preliezačkami, množstvom strunových hojdačiek. Na školskom dvore sú vysadené kvetinové hriadky, rôzne dreviny a záhon s bylinkami. Nachádza sa tu aj zelená trieda – Záhradka u trpaslíka, ktorá je vybavená hriadkami na sadenie, domčekom na náradie, altánkom so sedením a zvonkohrou.

Množstvo stromov umožňuje deťom tráviť voľný čas v ich tieni po celý rok.

V kreatívnom a estetickom prostredí vytvárame kvalitné vzdelávanie detí.

Hymna

 • Ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.
  Odvezte sa s nami zábavu hľadať.
  Škôlka naša, zlatá, milá, tu sa veru nudiť nedá,
  ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.
  Do sveta si vyrazíme, nové veci objavíme,
  ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.

 • Poďte všetci s nami, tu nám bude hej.
  Spolu je nám dobre v škôlke Ďorockej.
  Hračiek tu je plná trieda, farby, čísla, abeceda,
  ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.
  Kamaráta si tu nájdeš, osamelý nezostaneš,
  ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.

 • Vieme veľa básní a aj pesničky.
  Aj počítať vieme, hoc sme maličkí.
  Cvičíme a tancujeme, potom celý obed zjeme,
  ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.
  Všetko sa nám tu podarí, nás tu majú všetci radi,
  ide Ďorockáčik, rýchlo nasadať.
Vaše deti sú v dobrých rukách

Naši Učitelia

Naši pedagogickí pracovníci sú vyškolení, skúsení a motivovaní. Majú lásku k deťom a vášeň pre výučbu. Sú tu preto, aby podporovali rozvoj vašich detí v rôznych oblastiach, ako je kognitívny, emocionálny, sociálny a fyzický vývoj.
Mgr. Eva Dékány
Riaditeľka MŠ
Bc. Erika Szekeresová, DiS
Zástupkyňa riaditeľky MŠ a učiteľka v triede Mackov
Erika Šajbenová, DiS
Učiteľka v triede Mackov
Mgr. Alžbeta Husárová
Učiteľka v triede Ježkov
Bc. Michaela Skopeczová
Učiteľka v triede Ježkov

a

b

4

M

4

h

3

5

Š

3

8

Poplatky

Úhrada poplatkov v MŠ

Zmena v úhrade poplatkov od 1.1.2024

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ platí zák. zástupca mesačne 25.-€, a režijné náklady ŠJ 6,- €, výšku príspevkov schválilo MsZ Všeobecne záväzným nariadením mesta Nové Zámky č. 10/2023.

Príspevky (31,-€) za každý mesiac platí zákonný zástupca do 10. dňa v mesiaci internet bankingom alebo trvalým príkazom na príjmový účet MŠ (pokyny obdrží každý zákonný zástupca písomne – prosíme nerobiť vklady na náš účet priamo v banke!!!)

Predškoláci platia iba režijné náklady 6,-€. Príspevok sa bude uhrádzať IBA MESAČNE na príjmový účet MŠ.

Čísla účtov MŠ, na ktoré treba platiť poplatky:

Do správy pre prijímateľa / poznámky, prosíme vždy uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Strava:
Školné + režijné náklady ŠJ (31,-€):
Dokumenty školy

Dokumenty školy