logo

Domov

sun
trees
Stromy
vlacik
03-grass
orange-butterfly
pink-butterfly
balloon
clouds

Materská škola Vláčik
Ďorocká 4, Nové Zámky

Milý škôlkar

"Ak vstúpiš do tejto škôlky, si ľúbený, rešpektovaný, si objaviteľom, priateľom, si dôležitý a hlavne ty si ten dôvod, prečo sme tu."

Tvoje pani učiteľky
Zameranie

Cesta za poznaním

Našou snahou je napomáhať tomu, aby každé dieťa v materskej škole prospievalo, dobre sa cítilo, naučilo sa potrebným a užitočným zručnostiam a poznatkom a aby vo svojom rozvoji dosiahlo maximum svojich možností. Náš školský vzdelávací program s názvom „Vláčikom okolo sveta“ prevezie počas troch rokov vaše deti týmito svetmi:
rainbow
content-image-girl-drawing-with-colors
Oznamy

Dôležité oznamy o dianí v MŠ

Charakteristika

Materská škola Vláčik

Deťom je k dispozícii priestranný školský dvor s dopravným ihriskom a multifunkčným ihriskom, útulné vnútorné priestory škôlky. kreatívna miestnosť, knižnica, logopedická miestnosť, sauna s bazénom a odpočivárňou, telocvičňa, množstvo moderných učebných pomôcok, audiovizuálnej a didaktickej techniky.
Triedy

Naše Triedy

V našej materskej škole sme vytvorili skvelé a inšpiratívne triedy. Každá trieda je špeciálne prispôsobená potrebám a vekovej skupine detí, a ponúka prostredie plné vzrušujúcich aktivít.
Ďalšie aktivity

Záujmové krúžky

Popri bežnej školskej činnosti majú deti možnosť rozvíjať svoj talent aj pod vedením pedagógov, ktorí vedú záujmové krúžky.
Žijeme aktívne

Projekty

Zapájame sa do mnohých aktivít a projektov, ktoré nám dávajú príležitosť získať cenné skúsenosti, nezabudnuteľné zážitky ale i vedomosti v oblasti ekológie, regionálnej výchovy, digitalizácie, kvality života i zdravia a rôznych iných dôležitých tém.
Ďalšie projekty

a

b

4

3

5

MŠ Vláčik Ďorocká, Nové Zámky logo
Kapacita MŠ