logo

Včielky

Naše triedy

Včielky

Triedne učiteľky: Bc. NIKOLA DUCHOŇOVÁ, Bc. MÁRIA SUROVCOVÁ
Trieda: 3 - 4 ročných detí
Počet detí: 23
Bc. Nikola Duchoňová
Bc. Mária Surovcová

Charakteristika triedy:

Logom našej triedy je Včielka. Nájdete nás na prízemí v druhej budove MŠ. Našu triedu – triedu Včielok navštevuje 23 detí vo veku  3 – 4 roky. Trieda je esteticky a útulne zariadená, hračky sú uložené v jednotlivých centrách aktivít, ktoré sú vybavené didaktickými a digitálnymi pomôckami, hračkami, ktoré rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, jemnú a hrubú motoriku a tvorivosť dieťaťa. V triede sú centrá: výtvarné, matematicko-logické, konštruktívne, počítačové, prírodovedné, literárno-dramatické, centrum jazykovej gramotnosti, centrum varenia a hudobné centrum

Harmonogram denných aktivít:

7.00
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Zdravotné cvičenie

8.30
– Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie
– Vzdelávacie aktivity
– Pobyt vonku

11.30
– Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie
– Odpočinok

14.40
– Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Vzdelávacie aktivity

Plán triednych aktivít:

  • Tekvicové strašidielka
  • Zdravý deň v MŠ
  • Vianočná besiedka
  • Maškarný ples
  • Besiedka ku Dňu matiek
  • Mliečny deň
  • Výlet s rodičmi
vcielkydorocka@gmail.com