logo

Práva dieťaťa

Projekty

Práva dieťaťa

NÁRODNÝ PROGRAM
Koordinátor projektu: Marcela Barčiaková
playing_wally_ball_boy
infrasstructure_image_2
infrasstructure_image_1
infrasstructure_image_3
infrasstructure_image_4

Každé dieťa má svoje práva:

Pre plnohodnotné rozvíjanie práv dieťaťa v jeho živote je dôležité rešpektovanie základných princípov predprimárnej výchovy a vzdelávania

Ciele projektu:

Je nevyhnutné, aby učiteľka realizovala výchovu a vzdelávanie hlavne formou zážitkového učenia a preto sú v tomto projekte uvedené konkrétne edukačné aktivity, ktorými sa môže problematika práv dieťaťa realizovať v podmienkach materskej školy. Sú tematicky zaradené podľa učebných osnov našej mateskej školy.

Viac informácií nájdete na: www.unicef.sk/sk/o-unicefe

Úlohy a ciele programu, ako aj edukačné aktivity nájdete u koordinátorky projektu v našej materskej škole.