logo

Unicef

Projekty

UNICEF

Naša materská škola sa zapojila do spolupráce s organizáciou UNICEF a získala titul Škola priateľská deťom.

Koordinátor projektu: Klaudia Petrášová

playing_wally_ball_boy
infrasstructure_image_2
infrasstructure_image_1
infrasstructure_image_3
infrasstructure_image_4

O organizácii Unicef

Unicef patrí medzi organizácie OSN, má však špecifické postavenie – je jediným fondom OSN, ktorý nie je a nikdy nebol financovaný zo strany OSN. Nemá ani pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Naša práca na pomoc deťom je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov. V r. 1965 získal detský fond UNICEF Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi.

Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

Poslaním Unicefu na slovenských školách:

V každom školskom roku sa zapájame do rôznych projektov predajom Modrého gombíka, ale i Vianočnou zbierkou. Celoročne oslovujeme pri tejto spolupráci nielen naše deti, ale aj rodičov, zamestnancov.

Každé dieťa potrebuje rodinu, každé dieťa má právo na školu, preto prostredníctvom UNICEF sa i naďalej s titulom ,,Škola priateľská deťom“ zapojíme do zbierok a rôznych aktivít, aby aj deti v iných krajinách pocítili, čo je to rodina, čo je to škola.

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.