logo

„Mám básničku na jazýčku“

"Mám básničku na jazýčku"

Na prehliadke v prednese poézie a prózy detí MŠ v knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch „Mám básničku na jazýčku“ sa zúčastnili Rebeka Burianová z triedy Ježkov a Bianka Kovácsová a Sofia Forró z triedy Lienok. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej MŠ. 

Related Posts