logo

„Hlasné čítanie“

"Hlasné čítanie"

V dňoch od 14.3. do 25.3. 2024 sa v spoločenskej miestnosti uskutočnila školská aktivita „Hlasné čítanie“. Čítali sme rozprávky deťom blízke a známe, ale aj také, ktoré ešte nepoznali. Čítali sme aj rôzne prosociálne príbehy, z ktorých sa deti učia spolucíteniu s inými, utvrdzujú si spoločensky primerané správanie.  Spoločným čítaním podporujeme u detí rozvoj predčitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností, ale aj výtvarnej predstavivosti a fantázie.

Related Posts