logo

Krtkovia

Naše triedy

Krtkovia

Triedne učiteľky: JANA ERNESTOVÁ, Bc. DAGMAR GRÓFOVÁ
Trieda: 4 - 5 ročných detí
Počet detí: 25
Jana Ernestová
Bc. Dagmar Grófová

Charakteristika triedy:

Našu triedu nájdete na prízemí, hneď pri hlavnom vchode do MŠ. Logom triedy je KRTKO. Trieda je priestranná, svetlá, centrá sú farebné a namaľované obrázky symbolizujú dané centrum.Prvá časť poskytuje dostatok miesta pre výchovno-vzdelávacie činnosti detí. Nachádzajú sa tu jednotlivé centrá : konštruktívne, matematicko-logické, dopravné, literárno-dramatické, prírodovedné, centrum varenia, centrum jazykovej  gramotnosti, počítačové centrum, centrum dramatickej hry , hudobné centrum a centrum ranného stretávania sa. Vybavená je modernou technológiou- interaktívnou tabuľou, počítačom, hovoriacimi štipcami, interaktívnou stenou, Bee- bot, hifi vežou, tabletmi. Druhú časť tvorí spálňa, ktorá slúži na odpočinok. Je vkusne upravená, deti majú nové lehátka, paplóny a vankúše.Tretiu časť tvorí  umyváreň a WC.Štvrtou časťou je rozprávková šatňa.V našej triede je zapísaných 25 detí. Z toho je 10 chlapcov a 15 dievčat. Vzdelávacie aktivity riadené učiteľkou vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi deťmi, sú orientované na oboznamovanie, získavanie vedomostí, zručností a správnych návykov u detí. Rešpektujeme individualitu detí. Hračky a učebné pomôcky v centrách umožňujú sebavzdelávanie a podporujú sebarozvoj dieťaťa. Sú určené aj pre samostatnú prácu dieťaťa, obsahujú prvky autokorekcie. Prostredie je vybavené tak, že umožňuje deťom vzájomný kontakt, priestor pre spoločnú činnosť a hru.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Zdravotné cvičenie

8.30
– Osobná hygiena, stravovanie – desiata
– Vzdelávacie aktivity
– Pobyt vonku

11.30
– Osobná hygiena, stravovanie – obed
– Odpočinok

14.40
– Osobná hygiena, stravovanie – olovrant
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Vzdelávacie aktivity
– Krúžková činnosť

Plán triednych aktivít:

 • Jesenné aktivity s rodičmi – súťaživé hry, ochutnávka jesenných dobrôt
 • Súťaž o najkrajšieho šarkana
 • Deň duchov – triedna aktivita
 • Vianočná besiedka – predstavenie pre rodičov
 • Spoločné stavanie snehuliaka
 • Zhotovenie búdok pre vtáčikov s rodičmi
 • Karneval
 • Svetový deň vody 22.3.2024 – triedna aktivita – ochutnávka vody z domácich prostredí
 • Sadenie cibuľovín
 • Sadenie lúčnych kvetov
 • Deň matiek – vystúpenie detí
 • Deň mlieka – prezentácia a ochutnávka mliečnych výrobkov
 • Deň rodiny
 • Sadenie letničiek
 • MDD – športové aktivity na dvore
krtkoviams@gmail.com