logo

Naši Zamestnanci

Vaše deti sú v dobrých rukách

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci

Naši pracovníci sú vyškolení, skúsení a motivovaní. Majú lásku k deťom a vášeň pre výučbu. Sú tu preto, aby podporovali rozvoj vašich detí v rôznych oblastiach, ako je kognitívny, emocionálny, sociálny a fyzický vývoj.
Mgr. Eva Dékány
Riaditeľka MŠ
Bc. Erika Szekeresová, DiS
Zástupkyňa riaditeľky MŠ a učiteľka v triede Mackov
Erika Šajbenová, DiS
Učiteľka v triede Mackov
Mgr. Alžbeta Husárová
Učiteľka v triede Ježkov
Bc. Michaela Skopeczová
Učiteľka v triede Ježkov
Jana Ernestová
Učiteľka v triede Krtkov
Bc. Dagmar Grófová
Učiteľka v triede Krtkov
Erika Dékányová
Učiteľka v triede Zajkov
Klaudia Petrášová
Učiteľka v triede Zajkov
Iveta Varényiová
Učiteľka v triede Sloníkov
Marcela Barčiaková
Učiteľka v triede Sloníkov
Alena Štefanková
Učiteľka v triede Lienok
Bc. Franciska Víghová
Učiteľka v triede Lienok
Bc. Nikola Duchoňová
Učiteľka v triede Včielok
Erika Kubicskóová
Učiteľka v triede Včielok
Mgr. Marcela Jančová
Mzdová účtovníčka
Bc. Michaela Buranská
Vedúca šk. jedálne, účtovníčka MŠ
Mária Baloghová
Hlavná kuchárka
Taťána Spišáková
Kuchárka
Kristína Szapuová
Kuchárka
Emília Kuzmická
Prevádzková pracovníčka
Klára Lebóová
Prevádzková pracovníčka
Linda Mellenová
Prevádzková pracovníčka
Angelika Marčová
Prevádzková pracovníčka
Karol Blaškovič
Školník