logo

Vzácna návšteva

Dnes zavítala do našej materskej školy vzácna návšteva – PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primátor Nových Zámkov, Mgr. Adriana Matyó z Bykomfortu a JUDr. Jaromír Valent z Brantneru. Tak ako predchádzajúce roky, ani tento rok nezabudli na sviatok všetkých detí  a samozrejme nesmeli chýbať ani darčeky pre naše deti.  Detský úsmev, radosť a iskričky v očkách sprevádzali  deti pri preberaní aj pri otváraní prekvapenia – ďakujeme.

 

Related Posts