logo

Sauna a deti

Projekty

Sauna a deti

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb - Zdravie a životný štýl, Pohyb a telesná zdatnosť
Koordinátor projektu: Erika Dékányová
playing_wally_ball_boy
infrasstructure_image_2
infrasstructure_image_1
infrasstructure_image_3
infrasstructure_image_4

Cieľ projektu:

Posilňovať imunitu prirodzeným spôsobom, zlepšovať odolnosť detí proti vírusovým infekciám horných dýchacích ciest. Saunovanie detí je zahrnuté v týždenných plánoch tried, ktorých deti sa zúčastňujú saunovania.

Profil absolventa:

Realizované aktivity počas školského roka:

Saunovanie detí sa realizuje od októbra do apríla daného školského roka každý týždeň podľa daného rozpisu.

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.