logo

#GivingTuesday

#GivingTuesday

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. #GivingTuesday jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti, pretože len spolu môžeme dosiahnuť skutočné zmeny. Počas #GivingTuesday pritom nemusíme robiť veľké veci, dôležité je, že sa zapojíme a pomôžeme, ako môžeme.
V rámci podujatia #GivingTuesday sme sa aj tento rok veľmi aktívne zapojili do zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre Novozámčanov v núdzi. Zbierka potravín je príležitosťou ukázať silu ľudskosti. Gesto, ktoré stojí pár centov, ale pomôže mnohým zmierniť neľahkú životnú situáciu. Všetky vyzbierané dary budú roztriedené a postupne distribuované prevažne rodinám s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii a nízkopríjmovým seniorom v Nových Zámkoch.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým rodičom, že aj v takýchto neľahkých časoch myslia aj na iných a svojimi darmi prispeli tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať…

Related Posts