logo

Ježkovia

Naše triedy

Ježkovia

Triedne učiteľky: Mgr. ALŽBETA HUSÁROVÁ, Bc. MICHAELA SKOPECZOVÁ
Trieda: 5 - 6 ročných detí
Počet detí: 25
Mgr. Alžbeta Husárová
Bc. Michaela Skopeczová

Charakteristika triedy:

Logom našej triedy je JEŽKO. Trieda je situovaná na poschodí, naľavo od riaditeľne. Je útulne a estetický zariadená, vybavená hračkami, edukačnými pomôckami a digitálnou technológiou. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít, v ktorých deti nadobúdajú nové vedomosti, rozvíjajú si svoje zručnosti, schopnosti a návyky rôznymi aktivitami využívajúcimi prvky Montessori pedagogiky. Centrá aktivít sú prispôsobené potrebám detí, spĺňajú edukačné aj estetické požiadavky, sú podnetné pre všestranný a harmonický rozvoj detí s prihliadnutím na ich individualitu a vývinové osobitosti.

V našej triede je zapísaných 14 dievčat a 11 chlapcov. Každé z 25 detí je dôležité, rešpektované, ľúbené a je dôvodom, prečo sme tu.

Harmonogram denných aktivít:

7.00
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Zdravotné cvičenie

8.50
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
– Vzdelávacie aktivity
– Pobyt vonku

11.50
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
– Odpočinok

14.25
– Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
– Hry a činnosti podľa výberu detí
– Vzdelávacie aktivity
– Krúžková činnosť

Plán triednych aktivít:

 • Tekvicové strašidielka
 • Návšteva Mestského úradu
 • Deň materských škôl – Zdravý deň v MŠ
 • Vychádzka do Berku
 • Exkurzia do Emilových sadov
 • Vianočná besiedka a vianočné posedenie
 • Maškarný ples
 • Návšteva Múzea J. Thaina
 • Mikuláš v MŠ
 • Vianočná besiedka
 • Maškarný ples
 • Návšteva Galérie umenia
 • Divadelné predstavenie v Nitre
 • Besiedka ku Dňu matiek
 • Mliečny deň
 • Deň rodiny
 • Výlet s rodičmi
 • Rozlúčka predškolákov
jezkovia25@gmail.com